HC Mariánské Lázně » členské příspěvky » členské příspěvky 2015/16

 Členské příspěvky

 

žádáme členy klubu, aby zaplatili hráčské příspěvky na sezónu 2015/2016 do 17. 7. 2015 na účet klubu vedený u Komerční banky číslo 78-2221110237/0100. Do poznámky uveďte jméno hráče a kategorii pro snažší identifikaci platby.

Děkujeme.

 

 

Hráčské příspěvky pro soutěžní období 2015/16 ve výši:

 

Kategorie                       částka

 

základna                    1000,- Kč

1.tř.                            1.000,- Kč

2.tř.                            4.000,- Kč

3.+ 4 tř.                      5.000,- Kč

MŽ + SŽ                     7.000,- Kč

Mlad. dorost              7.000,- Kč

Starší dorost             8.000,- Kč

Muži                           4.000,- Kč

 

Tyto příspěvky je možné hradit také pololetně, a to polovinu do 17. 7. 2015 a druhou do 15. 11. 2015, nebo v deseti splátkách, vždy do 15. dne v měsíci počínaje červencem 2015.